Mediation

Conflicten

Over conflicten wordt vaak nog een beetje raar gedaan, alsof dat iets is wat je zelf moet oplossen. Ik zeg altijd: als je buikpijn hebt ga je naar de huisarts, heb je kiespijn ga je naar de tandarts, ga je een huis kopen dan vraag je een makelaar je te helpen, dus als je een conflict hebt en je komt er niet uit, dan ga je naar de mediator. Die helpt alle mensen in het conflict om te kijken wat er nu echt speelt, wat voor wie belangrijk is en hoe je samen kunt werken aan goede en duurzame oplossingen en afspraken. Dit lukt vaak niet in het heetst van de strijd zonder dat daarbij een gespreksleider het gesprek in goede banen kan leiden. En je moet zelf de bereidheid hebben om echt te willen luisteren naar de ander, luisteren met de intentie om de ander (beter) te begrijpen en op die manier uit het conflict te willen komen. Dat lukt meestel in niet vanzelf, en daar kan ik jullie bij helpen.

Kinderen

Ik richt mij op herstel van communicatie en werk bijvoorbeeld met ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn en niet uit de afspraken van een ouderschapsplan of omgangsregeling komen. Ik ben nadrukkelijk een mediator die geen alimentatieberekeningen zelf maakt. Voor financiële zaken (de “koude kant”) stuur ik mensen door naar een financieel planner of een advocaat. Ook bij arbeidsconflicten richt ik mij op herstel van communicatie en voor een exit-traject zal ik partijen altijd adviseren om voor het juridische en financiële deel een adviseur te raadplegen.

De kinderen spelen bij een scheiding een belangrijke rol; zij worden nadrukkelijk als de leeftijd dat toelaat bij de procedure en de ook hen betreffende afspraken betrokken. Tot je dood blijven jullie de gezamenlijke ouders van jullie kinderen. Echt scheiden kan in die zin dus niet eens echt. Ik help jullie om collega-ouders te worden.

Ik ben 15 jaar MfN (Mediation federatie Nederland) regsitermediator geweest en bewust gekozen om hier geen deel meer van uit te maken. 

kindi n scheiding

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij de partijen door een neutrale derde (de mediator) gefaciliteerd worden zelf naar oplossingen te zoeken voor de kwesties die hen verdeeld houden. Vaak zijn partijen door hun boosheid onmachtig in communicatie en kan de mediator helpen de communicatie weer op gang te brengen en om breder te kijken naar oplossingen. Om de kans op een succesvolle afloop te vergroten spreken we aan het begin een aantal spelregels af en bekrachtigen we dat met een handtekening onderaan de mediationovereenkomst.
De belangrijkste spelregels zijn:

  • Partijen nemen vrijwillig deel aan mediation
    Partijen zijn vrij om de mediation op elk moment te beëindigen. Gedwongen deelname verkleint doorgaans de bereidheid tot echt luisteren en zoeken naar creatieve oplossingen.
  • Inspanningsverplichting
    Partijen spannen zich in en doen actief voorstellen om het conflict op te lossen. Mediation is dus niet vrijblijvend. Als je er eigenlijk niet samen uit wilt komen dan is soms de gang naar de rechter beter. Wil je echt een goede en duurzame oplossing waar iedereen goed mee kan leven en waarmee je samen verder kunt (bijvoorbeeld als collega-ouders), dan is een inzet en inspanning van iedereen aan tafel noodzakelijk.
  • Vertrouwelijkheid
    Beide partijen spreken op voorhand in een mediationovereenkomst af dat alle informatie die tijdens de mediation beschikbaar komt en niet al buiten die mediation beschikbaar is of is gekomen, vertrouwelijk blijft en kan niet in een latere procedure bij een rechter worden gebruikt. Dit gaat over alles wat in de mediationgesprekken of telefonisch wordt besproken en alles wat vastgelegd wordt in verslagen of correspondentie of tussentijdse afspraken. Dit betreft ook ingenomen standpunten en gedane voorstellen gedurende de mediation. Deze spelregel van de vertrouwelijkheid is bedoeld om partijen optimaal te stimuleren om vrijuit over standpunten, zienswijzen, belangen en mogelijke oplossingen te kunnen overleggen, zonder dat een bepaalde toezegging direct bindend is en zonder dat welke uitspraak dan ook later in een eventuele procedure bij een rechter tegen een partij kan worden gebruikt. Met name deze spelregel is ook bedoeld om meer ruimte te creëren voor het hele mediationproces en daarmee de kan op succes te vergroten.
  • Partij-autonomie is een belangrijk kenmerk of spelregel van mediation. Hiermee wordt bedoeld zelfstandigheid en vrijwilligheid van deelname maar ook de vrijheid om een mediation op elk moment te staken en de vrijheid en de zelfstandigheid om wel of niet in te stemmen met een oplossing die op tafel is gelegd. Deze partij-autonomie is belangrijk omdat daarmee de drempel wordt verlaagd voor partijen om met elkaar aan tafel te gaan (je houdt zelf het heft in handen) en ook om in alle vrijheid verschillende oplossingsrichtingen te verkennen en concrete oplossingen te creëren en te beoordelen, zonder dat die onmiddellijk bindend zijn voor partijen.

Kijk onder contact voor o.a. de algemene voorwaarden en een voorbeeld overeenkomst.