Mediation

Hoe werkt Mediation?
Er zijn twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.
Niemand kan gedwongen worden om aan het mediation-proces mee te doen en iedereen kan op elk moment stoppen met de mediation. En de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het onafhankelijke Nederlands Mediation Instituut NMI. Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak om te trachten het conflict door mediation op te lossen. Dan start het informele, flexibele mediation-proces. Het is de bedoeling dat de partijen zich actief opstellen en participeren. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen van partijen centraal staan. De mediator begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruitziet. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

Voordelen van mediation
Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. Partijen nemen hun eigen verantwoordelijkheid om conflicten op te lossen; de oplossing wordt niet door een externe (rechter) opgelegd. De oplossing krijgt daardoor meer draagkracht en het resultaat is duurzamer.

Andere belangrijke voordelen zijn:
snelheid • kostenbeheersing • informele procedure • deskundige begeleiding • actieve rol van partijen • ruimte voor creatieve oplossingen • geen onnodige beschadiging van relaties • gezamenlijke oplossing, wat doorgaans een hoge acceptatiegraad betekent.
Standbeeld in Kaapstad, foto Renate Reijns