Nederlands Mediation Instituut

Mediation


Wat is Mediation?
Een conflict, tussen (ex-)partners of bijvoorbeeld op het werk, kan zo hoog oplopen dat u er samen niet meer uitkomt. Misverstanden, communicatieproblemen, stroeve samenwerking, mislukte onderhandelingen, ruzies en conflictenÖ Helaas lukt het niet altijd om deze problemen zelf op te lossen. Vaak wordt dan de stap naar de rechtbank gezet om in een juridisch gevecht het gelijk aan eigen kant te krijgen. Dat heeft vaak ernstige gevolgen: een verstoorde omgangs- en werkrelatie, ziekteverzuim en soms zelfs een ontslagprocedure via de rechter. Bij een echtscheiding kunnen de kinderen de dupe worden van het gevecht van hun ouders. Een conflict kan veel tijd en energie kosten, veel pijn veroorzaken en hoge kosten meebrengen.

Mediation is een vorm van professionele bemiddeling tussen partijen onder begeleiding van een neutrale derde, de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Een mediator helpt de communicatie tussen partijen te herstellen, waarna zij weer in staat zijn om met elkaar te onderhandelen, samen te werken, een ouderschapsplan op te stellen of bijvoorbeeld op een prettige wijze het arbeidscontact te beŽindigen. De mediator helpt de partijen zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict.

Ook als er nog geen conflict is bij een stroeflopende samenwerking in een onderneming of bij reÔntegratievraagstukken kan een mediator goed werk verrichten. Mediation is snel, en kosten-efficiŽnt. Het is vrijwillig en vertrouwelijk. En het geeft ruimte voor creatieve oplossingen. Ik kan, onder meer door mijn ervaring als manager en door mijn deskundigheid op het gebied van communicatie en onderhandelingstechnieken, effectief begeleiden en helpen samen met partijen te zoeken naar duurzame oplossingen bij conflicten en samenwerkingsvraagstukken.
Lotus, foto Renate ReijnsIemand haten is hetzelfde
als zelf gif nemen
en hopen dat de ander er aan sterft.
- Boeddha