Aiguillette d’Argentière – Les Chéserys - Chamonix, foto Renate Reijns
 


ManagementAls manager leg ik verbanden tussen enerzijds de organisatiedoelen en anderzijds de betrokkenheid, kwaliteit en het welbevinden van managers en medewerkers. De sleutel tot het voeren van succesvolle projecten ligt bij gedetailleerde planning en goede communicatie. Doelgerichtheid en daadkracht is daarbij belangrijk maar vooral ook oog hebben voor de mensen en de organisatie en de processen tussen de mensen.

Ik kan als manager een bijdrage leveren aan:
  • Project management: leiden van (multidisciplinaire) projecten, van business case tot oplevering.
  • Overbruggings- of interimmanagement: waarnemen tot de komst van een nieuwe manager of de terugkeer van de huidige manager na zwangerschapsverlof, ziekte of ‘sabbatical leave’.
  • Managementondersteuning: bij tijdelijk gebrek aan managementcapaciteit voor bijvoorbeeld het opzetten van een ontwerp en beschrijving van bedrijfsprocessen en implementatie van werkwijzen.
  • Organisatieontwikkeling en verandertrajecten: inventariseren van problemen, analyseren en efficiënt veranderingen doorvoeren in een periode van organisatieontwikkeling of reorganisatie.
  • Coaching: persoonlijke coaching en ontwikkeling van medewerkers.
Bij veel interim-opdrachten is er sprake van een door de organisatie gewenste ontwikkeltraject of een crisissituatie. Bij veranderingen of bij crisis is er vaak sprake van weerstand en/of conflicten.
Als interim-manager heeft het grote voordelen dat ik naast mijn werk als manager ook een professioneel getraind mediator ben. Een mediator komt in aanraking met mensen in allerlei werk- en leefsituaties die in conflict met elkaar zijn, die weerstand hebben, die verschillende belangen hebben en die vanuit verschillende perspectieven reageren. Vanuit de mediation kan ik op een methodische wijze interveniëren zodat oplossingen en mogelijkheden weer bereikbaar zijn.