Mediation


Arbeidsconflicten
De meeste werknemers brengen meer tijd met hun collega's door dan met hun partner. Elke dag zitten ze zoĺn acht uur lang op elkaars lip en irritaties zijn dan ook niet te voorkomen. Een conflict kan zo hoog oplopen dat u er samen niet meer uitkomt. Misverstanden, communicatieproblemen, stroeve samenwerking, mislukte onderhandelingen, ruzies en conflictenů Helaas lukt het niet altijd om deze problemen zelf op te lossen. Vaak wordt dan de stap naar de rechtbank gezet om in een juridisch gevecht het gelijk aan eigen kant te krijgen. Dat heeft vaak ernstige gevolgen: een verstoorde omgangs- en werkrelatie, ziekteverzuim en soms zelfs een ontslagprocedure via de rechter. Steeds vaker adviseren ook kantonrechters in ontslagzaken dat eerst moet worden gekeken of een arbeidsconflict met behulp van mediation kan worden opgelost.

Bij arbeidsconflicten tussen werknemer en werkgever komt het vaak voor dat de werknemer zich uiteindelijk ziek meldt. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 30% van alle ziekteverzuim eigenlijk conflictverzuim is. De werkgever is dan verplicht om de bedrijfsarts in te schakelen die zal beoordelen of de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is. Als er sprake is van een arbeidsconflict dan zal de bedrijfsarts meestal constateren dat de werknemer niet arbeids-ongeschikt is in medische zin. Hij of zij zal dan in de meeste gevallen mediation adviseren.

Mediation is een vorm van professionele bemiddeling tussen partijen onder begeleiding van een neutrale derde, de mediator. Deze begeleiding biedt de partijen de mogelijkheid naar elkaar te luisteren en zich in het standpunt van de ander te verdiepen. Mediation biedt op die manier de mogelijkheid om de spiraal van oplopende irritaties te doorbreken en om in een vertrouwelijke sfeer het probleem van alle kanten te bezien en alle mogelijke oplossingen af te wegen.
De werkgever en werknemer zijn niet verplicht om in te gaan op het voorstel van de bedrijfsarts om het traject van mediation te volgen. Maar uit uitspraken van kantonrechters blijkt wel dat het consequenties kan hebben als een van de partijen niet wil meewerken aan mediation.

Burgers van Calais, Rodin, Parijs, foto Renate Reijns Renate Reijns, NMI-gecertificeerd mediator, kan, onder meer door haar ervaring als manager en door haar deskundigheid op het gebied van communicatie en onderhandelingstechnieken, effectief begeleiden en helpen samen met partijen te zoeken naar duurzame oplossingen bij arbeidsconflicten en samenwerkingsvraagstukken.